Rönesans Sanatçıları: Sanatı Bilim Yapanlar

Tarihte, Antik Yunan ve Roma dönemi bilgilerinin ele alınıp tekrar yorumlandığı dönem Rönesans (yeniden doğuş) olarak adlandırılmaktadır.

Rönesans, Floransa’ da doğdu. Brunelleschi, uzun yıllar tamamlanamayan Floransa Katedrali’nin kubbesi için çift kabuklu kubbe fikrini geliştirdi. Bunu yaparken Roma’daki Pantheon’dan ilham aldı. Antik dönem yapılarının 15. yüzyıl ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tekrar tasarlanmasının ilk örneği oldu.

O dönem Floransa’sında en etkili isim olan Cosimo de Medici ile başlayan antik dönem ilgisi, bu olaydan sonra daha da arttı. İtalyanlar, gotik dünyadan kopup yeni bir arayış içerisine girdiler. Bu akım sanatın bütün dallarına yayıldı. Rönesans, bu şekilde başlamış oldu. Galileo Galilei ile de bilimsel alanda etkisini gösterdi.

Rönesans terimi ilk olarak, Giorgio Vasari’nin 1550 yılında yazdığı Sanatçıların Yaşamları kitabının önsözünde kullanıldı.

Öne Çıkan Rönesans Sanatçıları :

Giotto di Bondone (1266–1337)

14. yüzyılın başlarında İtalya’daki en sıradışı ve yenilikçi ressamlardan biriydi. Ayrıca heykeltraş ve mimardı.Padoa’da Arena Şapel’deki freskoları yaptı. Günümüzde, Giotto modern resmin kurucusu olarak kabul ediliyor.

Filippo Brunelleschi (1377–1446)

Floransalı kuyumcu, saatçi ve mimar. Floransa Katedrali’ne yaptığı iki kabuklu kubbe tasarımı mimarlık tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Kubbe yüzyıllarca kapatılamamıştı. Çünkü, hiç kimse çapraz kirişler kullanmadan bunun nasıl yapılacağını bilmiyordu.

Hayatının bir kısmını Roma’da antik dönem yapılarını inceleyerek geçirdi. Bu yapıları yaşadığı döneme göre yeniden tasarladı. Rönesans tarzındaki ilk bina olan Foundling Hastanesi’ni tasarladı.

floransa katedrali
Floransa Katedrali.

Donatello (1386–1466)

Floransalı heykeltraş. Tam adı Donato di Niccolò di Betto, kısaca Donatello deniyor. Heykeltıraşlığın esaslarını Lorenzo Ghiberti’den öğrendi. En önemli eseri, Golyatı yere seren Davut’un bronz heykelidir. Medici sarayı için yapılmıştı. 15. yüzyılın başlarında bronz dökümü sade top yapımında kullanılıyordu. Onlar da herhangi bir detayı olmayan kaba dökümlerdi.

Donatello’nun Davut’u bu durumu değiştirdi. Bronz parmaklar, defne yaprakları, gözler ve dudaklar şeklinde döküm yapılabileceğini gösterdi. Bu ise, antik çağlardan beri ilk defa olan bir durumdu.

Leon Battista Alberti (1404–1472)

Oyun yazarı, matematikçi, bilim adamı, müzisyen, atlet, mimar ve mimari kuramcı. Giovanni Rucellai Floransa’daki üç katlı evinin dış cephe tasarımını yaptı. Bu onun İtalyan Rönesans tarihine en önemli katkılarından biridir. Roma’daki Koleyzyum’u model aldı. Klasik öğelerin, 15. yüzyıl binalarında ustaca kullamının bir yansımasıdır.

Alberti’ nin diğer çalışması ise Santa Maria Novella kilisesinin dış cephesi oldu. Planlarındaki oranlar Yunan filozof ve felsefeci Pisagor’a dayanıyor. Alberti, üst yapıyı, ana yüzeyin dörtte biri büyüklüğünde bir kare içine alınacak şekilde tasarladı. Tasarımda basit sayısal oranlarla ilgili daha fazla örnekler görülerbilir. Alberti, en doğru güzellik kaynağı olan insan vücudunun oranlarına dayanan oranların bu olduğunu düşünüyordu.

santa maria novella floransa
 Santa Maria Novella, Floransa.

Masaccio (1401–1428)

Tam adı Maso di Ser Giovanni di Mone Cassai’ dir. Tek noktalı ve kuşbakışı perspektif çizimi kullanan ilk ressam olarak resim sanatında yeni bir dönemi başlattı. O zamana kadar rönesans sanatçıları arasında uygulanmayan bir yöntemdi. Adem ve Havvanın cennet bahçesinden kovulması ve Vergi Parası freskoları Masaccio’nun en önemli eserleri arasında yer alıyor.

Fra Filippo di Tommaso Lippi (1406–1469)

Floransalı ressam. Erken rönesans döneminin önemli başyapıtlarını yaptı. Çalışmaları Sandro Botticelli başta olmak üzere birçok ressamı etkiledi. Cosimo de’Medici’nin keşfettiği sanatçılardan. Birçok Madonna resmi yaptı. Louvre’ daki Leonardo da Vinci’nin Madonna’sında da etkileri görülmektedir.

Andrea Mantegna (1431–1506)

Padua okulundan İtalyan ressam. Bir odanın duvarlar ve tavan da dahil tamamen tutarlı bir illüzyonistik dekorasyonu, yeni bir boyama ve mimari teknik kullanarak yapan ilk sanatçıydı. Onun sıradışı “trompe l’oeil” tekniği zamanının çok ötesine geçmişti.

Mantua’daki Camera degli Sposi’nin tavanını boyadı. Mantegna, bütün bir odanın ilk defa tamamen tutarlı illüzyonist dekorasyonunu üreterek, resimli illüzyonizmin en büyük başarısını gerçekleştirdi.

Leonardo da Vinci (1452–1519)

Yüksek Rönesans döneminin en büyük temsilcilerinden biridir. Dünyanın gördüğü en seçkin, dahi ressamlardan biriydi. Resmin yanında heykel, mimari, mühendislik, doğa bilimleri gibi pekçok alanla ilgilendi. Leonado da Vinci hakkında bu yazıyı okuyabilirsiniz: Leonardo da Vinci Kimdir? Kısaca Hayatı ve Eserleri

Michelangelo Buonarroti (1475–1564)

Birçok sanat tarihçisi, Michelangelo’yu şimdiye kadar doğmuş en büyük heykeltıraş olarak görüyor. Onun heykel, resim ve mimaride geldiği nokta, Cimabue ve Giotto ile başlayan Floransa geleneğinin zirvesidir. Michelangelo’nun hayatı ve eserleri hakkında bu yazıya göz atabilirsiniz: Michelangelo Buonarroti Kimdir? Kısaca Hayatı ve Eserleri

Raphael (1483–1520)

Raffaello Santi, Yüksek Rönesans döneminin 3 dev sanatçısından en genç olanıdır. 1483’de Urbino’ da doğdu. Madonna ve Atina okulu freskoları başlıca eserlerinden. 1520 yılında Roma’da hayatını kaybetti. Mezarı, Roma’daki Pantheon’dadır.

Visited 7 times, 2 visit(s) today

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir