Floransa’yı Floransa Yapanlar: Şairler, Yazarlar, Ressamlar…

Bir rivayete göre, Etrüskler Romalıların saldırısına uğrar. Şehirleri yerle bir olur. Sonrasında Etrüskler ve Romalılar birlikte Floransa’yı kurarlar.

Ortaçağda Floransa’nın nüfusu Londra ve Roma’yı geçer. Avrupa’nın en büyük finansal gücü olur. Avrupa’nın pek çok yerinde Floransalı’ların para birimi “florin” kullanılmaya başlar.

İşte, hayatlarının bir kısmını bu şehirde geçiren bazı kişiler:

Dante Alighieri (1265-1321)

İlahi komedyasını yazmaya 1307’de başlıyor, 1320′ de bitiriyor ve bir yıl sonra ölüyor. Botticelli, Michelangelo başta olmak üzere pek çok kişiyi etkiledi. 13. yüzyılın başlarında, Floransa’nın ilk kültürel altın çağını yaşatan 3 yazardan biri.

Francesco Petrarca (1304-1374)

Hümanizmin en önemli temsilcilerinden. Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra pek çok el yazması eser kayboluyor. Petrarca hayatını bunları bulmaya adıyor. Avrupa’nın her yerini dolaşır pek çok klasik eseri tekrar ortaya çıkarır. Romalı yazar Cicero’nun birçok kitabı da Petrarca’nın tekrar bulup ortaya çıkardığı eserler arasında yer alıyor.

Rönesans’tan önce, Floransa’ya kültürel anlamda ilk altın çağını yaşatan 3 yazar: Dante, Petrarch ve Boccaccio. Rönesansın öncüleri…

Cosimo de’ Medici (1389- 1464)

Ficio ona Plato okurken ölüyor. Mezar taşında “bu toprakların babası” yazıyor. Kış aylarında hümanist çevresiyle Medici sarayında toplanıp antik felsefe tartışıyorlardı. Bu toplantılar “Platonik Akademi” olarak biliniyor.

Filippo Brunelleschi (1377-1445)

Gotik mimarinin en önemli eserlerinden Floransa Katedrali’nin kubbesini yapıp, sonrasında Rönesansı başlatarak Gotik mimariyi Floransa’da bitiren kişi. Roma’ya gidip antik yapıları inceler. Tekrar yorumlayarak Rönesansı başlatır. Kendinden sonraki 500 yıl boyunca Avrupa ve Amerika mimarları Brunelleschi’yi takip etti.

Donato di Niccolò di Betto Bardi, ya da kısaca Donatello (1386-1466)

Döneminin en büyük heykeltıraşı. Genç Davud’un dev Golyat’ı yere serdiği meşhur heykeli yapıyor. Bu heykel klasik dönemden beri gerçek boyutlarda bronzdan yapılan ilk insan heykeli.

Lorenzo de Medici ya da Lorenzo il Magnifico (1449-1492)

Rönesans’ın babası da deniyor. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli gibi sanatçıları keşfedip sarayına alan kişi.

Leonardo da Vinci (1452-1519)

Floransa’ya ilk adımını attığında 7 yaşındaydı. Verrocchio’ nun atölyesinde resimle tanıştı. Mona Lisa, Son Akşam Yemeği ve daha birçok başyapıta imzasını attı. Rönesans’ın 3 büyük ressamından biri oldu.

Michelangelo Buonarroti (1475-1564)

Adem’in yaratılışı”nda Hz. Adem’e ilk hayatın üflenmesini resmetti. “Ölmekte Olan Köle”de son nefeslerini veren bir tutsaktan ruhun çıkışını taşa yonttu.

Raffaello Sanzio (1483-1520)

Rönesans’ın 3 büyük ressamından bir diğeri. Roma Panteon‘daki mezar taşında “Tabiatın; yaşarken kendisini geçmesinden, öldüğünde de öleceğinden korktuğu Raphael burada yatıyor.” yazıyor.

Galileo Galilei (1564-)

Galileo, Pisa’ da doğuyor, Pisa Üniversitesi ardından Padua Üniversitesi’ de çalışmalar yapıyor. Floransa ile bağlantısı Medici ailesi. Bu ailenin çocuklarına dersler veriyor. Galileo büyük maddi sıkıntı yaşadığı dönemlerde Mediciler yardımcı oluyor. Bundan dolayı da, ilk keşiflerinden Jupiter’in uydularına “Medici Yıldızları” adını veriyor. Medici ailesi tarafından Toskana’nın baş felsefecisi ve matematikçisi olarak Villa Bellosgurado’ya yerleşiyor. Rönesans’ın sanattan bilime sıçramasını sağladı.

Floransa’ ya kültürel anlamda büyük zenginlik yaşatan bazı kişiler. Belki çok daha fazla. Şimdilik notlardan bunlar çıktı.

Visited 27 times, 1 visit(s) today

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir